Prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na područuju Općine Sukošan

OBAVIJEST o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na područuju Općine Sukošan

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

u njega se mogu odlagati sljedeće vrste otpada: papir i karton, ambalaža od plastike, metala i stakla, tetra ambalaža, ostala plastika, staklo i metali, tekstil, baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari, elektronički i elektronski otpad, fluorescentne i štedne žarulje.

Odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište na područuju Općine Sukošan tijekom 2016. godine biti će omogućeno u tri termina i na slijedećim lokacijama:

1. NASLJELJE GLAVICA – 21. svibnja (subota), 5. kolovoza (petak) i 20. listopada (četvrtak) 2016. godine, na autobusnom okretištu
2. NASELJE GORICA – 23. svibnja (ponedjeljka), 6. kolovoza (subota) i 21. listopada (petak) 2016. godine, na ulazu u Novo naselje
3. NASELJE DEBELJAK – 24. svibnja (utorak), 8. kolovoza (ponedjeljak) i 22. listopada (subota) 2016. godine, kod škole
4. NASELJE SUKOŠAN – 25. svibnja (srijeda), 9. kolovoza (utorak) i 24. listopada (ponedjeljak9 2016. godine, kod Hotela Joso

Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta u spomenute datume je od ponedjeljka do petka u vremenu od 7.30 do 14.30, subotom od 7.30 do 12.30