Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata 22.2.2021.

KLASA: 307-04/21-02

EV.BROJ: JP-18/21

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu 2021.

KLASA: 307-04/21-01

EV.BROJ: G-12/21

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku pogrebne opreme 14.10.2020.

KLASA: 307-04/20-11

EV.BROJ: G-16/20

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku pogrebne opreme

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuka sanitarnog i higijenskog materijala 11.9.2020.

KLASA: 307-04/20-10

EV.BROJ: SD-01/20

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuka sanitarnog i higijenskog materijala

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku vrećica za smeće 11.9.2020.

KLASA: 307-04/20-09

EV.BROJ: SD-02/20

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku vrećica za smeće

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj - administrativni referent (na određeno) - 6.7.2020.

KLASA: 100-01/20-01

Urbroj: 2198/03-4-20-01

Na temelju čl. 14. Pravilnika o radu trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o., od dana 1. rujna 2014. godine Direktor Društva raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

Radi popunjavanja sljedećg radnog mjesta:

Administrativni referent - ma određeno, zbog povećanog obima posla

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za uredski materijal 23.6.2020.

KLASA: 307-04/20-08

EV.BROJ: UM-01/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za uredski materijal

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za građevinski materijal (cement) 28.05.2020.

KLASA: 307-04/20-07

EV.BROJ: G-04/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za građevinski materijal (cement)

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata 28.5.2020.

KLASA: 307-04/20-06

EV.BROJ: JP-2/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za izradu i isporuku tabela/natpisa ulica (28.5.2020.)

KLASA: 307-04/20-05

EV.BROJ: JP-16/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku tabela/natpisa ulica

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.