Javni natječaj za dostavu ponude za građevinski materijal (cement) 28.05.2020.

KLASA: 307-04/20-07

EV.BROJ: G-04/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za građevinski materijal (cement)

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata 28.5.2020.

KLASA: 307-04/20-06

EV.BROJ: JP-2/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za izradu i isporuku tabela/natpisa ulica (28.5.2020.)

KLASA: 307-04/20-05

EV.BROJ: JP-16/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku tabela/natpisa ulica

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Dokument za izradu troškovnika možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za isporuku betonskog bloka 15x40x20 (12.3.2020.)

KLASA: 307-04/20-03

EV.BROJ: G-9/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za isporuku betonskog bloka dimenzije (Š/D/V) 15 x 40 x 20

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za isporuku kamenog agregata zrna 16-32 mm (oblutak za plažu), 10.03.2020.

KLASA: 307-04/20-02

EV.BROJ: JP-15/20

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za isporuku kamenog agregata zrna 16-32 mm (oblutak za plažu)

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu 2020.

KLASA: 307-04/20-01

EV.BROJ: G-12/20

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za isporuku pogrebne opreme

KLASA: 307-04/19-15

EV.BROJ: G-17/19

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku pogrebne opreme

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje., troškovnik ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku vrećica za smeće

KLASA: 307-04/19-13

EV.BROJ: SD-02/19

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku vrećica za smeće

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku sanitarog i higijenskog materijala

KLASA: 307-04/19-14

EV.BROJ: SD-01/19

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku sanitarog i higijenskog materijala

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za tiskanje Općinskog glasnika Općine Sukošan

KLASA: 307-04/19-11

EV.BROJ: UU-10/19

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za tiskanje Općinskog glasnika Općine Sukošan

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.