Javni natječaj za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu 2023.

KLASA: 307-04/23-01/01

EV.BROJ: G-12/23

Sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Troškovnik možete preuzeti ovdje.