Sportska dvorana

Primjer Ugovora o najmu male dvorane možete preuzeti ovdje: PDF / Word dokument

Primjer Ugovora o najmu velike dvorane možete preuzeti ovdje: PDF / Word dokument