Ostali građevinski radovi

Održavanje čistoće plaža i svih javnih površina

Građenje i održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina

Građenje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture