Komunalni otpad

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG (KUĆNOG) OTPADA ZA SVA NASELJA OPĆINE SUKOŠAN:

utorkom i petkom - MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (MKO)

 RECIKLABILNI OTPAD (REC) se odvozi svaki drugi petak

 Kalendar odvoza možete pronaći i na adresi: http://www.cistoca-zadar.hr/kalendar-odvoza/