Javna nabava

Pravo na informiranje

  • Godišnje izvješće 2023. PDFCSV
  • Godišnje izvješće 2022. PDFCSV
  • Godišnje izvješće 2021. PDFCSV
  • Godišnje izvješće 2020. PDF, CSV

Pristup informacijama

Sadržaj koji se nalazi na poveznici "Zakon o pravu na pristup informacijama" ne nalazi se na internetskom poslužitelju komunalnog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. te sukladno tome ne odgovaramo za sadržaj istoga, kao i potencijalna moguća oštećenja koja mogu nastati prilikom njegovog pregledavanja.

Ostali dokumenti